Preţul biletelor şi abonamentelor de călătorie pentru 
mijloacele de transport ale  SC TPL SA  este stabilit 
prin  Hotărârea Consiliului Local Suceava 

• Preţul unui bilet pentru o persoană pentru o singură călătorie este 2,50 lei
• Biletul se procură la urcarea în mijlocul de transport de la taxator şi este valabil doar în mijlocul de transport respectiv
• Călătorii au obligaţia de a solicita şi păstra biletul de călătorie asupra lor pe toată durata călătoriei şi de a-l prezenta organelor de control

Societatea noastră oferă spre vânzare publicului călător următoarele tipuri de abonamente:

Abonament lunar -  75 lei

Abonament 15 zile -  46 lei


• Abonament 7 zile -  27 lei

• Abonament pentru o zi -  6 lei

• Abonament nenominal -  115 lei

• Abonament subvenţionat pentru elevi*  -  Gratuit

• Abonament subvenţionat pentru studenţi**  -  37,50 lei

*  abonamentul subvenționat pentru elevi se eliberează elevilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Suceava care urmează cursurile unei unităţi de învăţământ din municipiul Suceava                  **  abonamentul subvenționat pentru studenți se eliberează numai studenţilor la zi cu domiciliul stabil în municipiul Suceava
-  acte necesare pentru eliberare: adeverinţă de elev/student pe anul şcolar în curs 
abonamentul pentru elevi/studenţi trebuie însoţit de unul din următoarele documente: actul de identitate în copie sau original; copie după certificatul de naştere; carnetul de elev/legitimaţia de student

• Abonament subvenţionat pentru pensionari  -  37,50 lei
  - acte necesare: actul de identitate, cuponul de pensie în original si în copie

Abonament cu reducere 50% pentru donatorii de sânge

  - acte necesare: actul de identitate, adeverinţa de donator

IMPORTANT!

Abonamentul este valabil pe toate traseele şi mijloacele de transport ale TPL!
Abonamentul poate fi folosit pentru un număr nelimitat de călătorii zilnice! 
Abonamentul NU este transmisibil!

Transport Public Local Suceava

Pagina oficială a societății de transport public - TPL SA Suceava - dezvoltată pentru TPL Suceava
Str. Traian Vuia nr. 5 A, Suceava, ROMÂNIA  -  Tel/Fax(secretariat): 0330 401 442  -  pagina de contact