Transport Public Local Suceava | TPL Suceava

 

 

GRATUITĂȚI

În conformitate cu legislaţia în vigoare eliberăm legitimaţii de călătorie* pentru următoarele categorii de persoane:

Foşti detinuţi politici (titular sau soţ supravieţuitor) - Decret-Lege nr.118/1990
Refugiaţi/deportaţi (titular sau soţ supravieţuitor) - Legea nr. 189/2000

Veterani de război/ văduve de veterani - Legea nr.44/1994
Eroi ai Revoluţiei şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004

  - acte necesare: hotărârea/decizia emisă de Casa de Pensii (în original şi în copie) SAU după caz certificatul de revoluţionar (în original şi în copie), actul de identitate (în original şi în copie), o fotografie recentă, legitimaţia anterioară

LEGITIMAŢIILE DE CĂLĂTORIE TPL se eliberează la punctele CENTRU (luni-vineri 7.00 - 18.00)                             și ORIZONT (luni- vineri 7.00 - 15.00)
 Sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale închis

LEGITIMAŢIA NU ESTE TRANSMISIBILĂ ŞI TREBUIE ÎNSOŢITĂ DE ACTUL DE IDENTITATE

 Persoanele cu handicap - se vor legitima cu un document standard eliberat de Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţie a Copilului din fiecare judeţ, respectiv sector din municipiul Bucureşti, denumit Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă.  Primesc această legitimaţie persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Aceste legitimaţii sunt valabile pentru transportul în comun pe tot teritoriul ţării (indiferent de domiciliu).

Transport Public Local Suceava

Pagina oficială a societății de transport public - TPL SA Suceava - dezvoltată pentru TPL Suceava
Str. Traian Vuia nr. 5 A, Suceava, ROMÂNIA  -  Tel/Fax(secretariat): 0330 401 442  -  pagina de contact

Sunteți aici:Acasă Bilete și abonamente Gratuități