GRATUITĂȚI LEGI SPECIALE

Copii în vârstă de până la 5 ani au dreptul de a fi transportați gratuit!

În conformitate cu legislaţia în vigoare eliberăm legitimaţii de călătorie pentru următoarele categorii de persoane:

Foşti detinuţi politici - conform Decret-Lege nr. 118/1990 republicat
Refugiaţi/deportaţi - conform  Legea nr. 189/2000 republicată

Veterani de război/văduve de veterani - conform Legea nr. 44/1994
Eroi ai Revoluţiei şi urmaşii celor decedaţi în Revoluţia din Decembrie 1989 - Legea nr. 341/2004    • Beneficiari ai prevederilor O.G. nr. 105/1999 republicată                                                                            Cetățeni de onoare - conform HCL nr. 92/2018                                                                                            • Persoane aflate în dificultate - conform HCL nr. 19/2015                                                                            • Sportivi cu performanțe - conform HCL nr. 17/2017                                                                                  • Elevii și studenții orfani sau cu cerințe educaționale speciale - conform HCL nr. 19/2015

ACTE NECESARE (după caz):                                                                                                         - hotărârea emisă de Consiliul Local Suceava (în original)                                                                             - decizia emisă de Casa de Pensii (în original)                                                                                               - decizia emisă de Ministerul Muncii (în original)                                                                                             - certificatul de revoluţionar (în original)                                                                                                         - certificatul de deces al părintelui (în original)                                                                                       - actul de identitate (în original)                                                                                                                       - legitimația anterioară                                                                                                                          

LEGITIMAŢIILE DE CĂLĂTORIE TPL se eliberează de luni până vineri între orele 7.00 - 17.00 la punctele CENTRU, OBCINI, GARA BURDUJENI și ORIZONT 
 Sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale închis

LEGITIMAŢIA NU ESTE TRANSMISIBILĂ ŞI TREBUIE ÎNSOŢITĂ DE ACTUL DE IDENTITATE

 Persoanele cu handicap - se vor legitima cu un document standard eliberat de Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţie a Copilului din fiecare judeţ, respectiv sector din municipiul Bucureşti, denumit Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă.  Primesc această legitimaţie persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Aceste legitimaţii sunt valabile pentru transportul în comun pe tot teritoriul ţării (indiferent de domiciliu).

Transport Public Local Suceava

Pagina oficială a societății de transport public - TPL SA Suceava - dezvoltată pentru TPL Suceava
Str. Traian Vuia nr. 5 A, Suceava, ROMÂNIA  -  Tel/Fax(secretariat): 0330 401 442  -  pagina de contact

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA | CUI 17791716 | J33/966/2005

Sunteți aici:Acasă Bilete și abonamente Gratuități legi speciale